رادیو تراژدی | پادکست 16

این پادکست به زندگی و کار محمدتقی برخوردار و البته خانواده‌اش می‌پردازد؛ مردی که مشهور است به پدر لوازم خانگی ایران. او را یکی از صد چهره‌ی تأثیرگذار ایرانی قرن بیستم می‌دانند که نقش مهمی داشت در تغییر شکل زندگی طبقه‌ی متوسط. آقای برخوردار صاحب سیزده کارخانه و شرکت بود و حدود چهارهزار نفر در …

رادیو تراژدی | پادکست 16 ادامه »