تازه های کتاب تراژدی

شماره جدید کتاب تراژدی

شماره چهارم کتاب تراژدی منتشر ‌شد. برای خرید کتاب‌ها با ارسال رایگان وارد فروشگاه شوید.


ما را گوش کنید
کست باکس
گوگل پادکست
اپل پادکست
ساوندکلاود
طاقچه
ناملیک
شنوتو
پادکست
پادکست مهدی بلیغ
رادیو تراژدی | پادکست ۲۴

اپیزود جدید رادیو تراژدی «مهدی بلیغ؛ سارق جنتلمن» را می‌توانید همین‌جا گوش بدهید. این پادکست به زندگی مهدی بلیغ می‌پردازد؛ سارق و کلاهبردار مشهور ایرانی

ادامه مطلب »
تراژدی
خاطرات و فراموشی

1. اولِ جلدِ اولِ«کتاب تراژدی» نوشته بودم که مجلهی ما دربارهی «یادآوری» است و «علیه فراموشی». چند خوانندهی مجله به من تذکر دادند که فراموشی،

ادامه مطلب »
علیه فراموشی

1. «کتاب تراژدی» دربارهی یادآوری است؛ هم گذشته هم امروز. معمولاً کلمهی یادآوری را برای به یادآوردن گذشته به کار میبرند چون گذشته بهمرورِ زمان

ادامه مطلب »
رادیو تراژدی
0 +
شنونده
+
قسمت پادکست
+
مجله فیزیکی
خرید کتاب تراژدی
ارسال کتاب تراژدی به سراسر ایران رایگان است.
سبد خرید