Stepne

حسین عیدی‌زاده: زمین‌های بسیاری هستند که در طول تاریخ بارها و بارها زیر پای سربازها لگد شده‌اند، مرزهای بسیاری کشیده شده و از بین رفته‌اند و برای همین آدم‌های بسیاری دوست و دشمن خوانده شده‌اند. بسیارند آدم‌های هم‌زبان و هم‌کیشی که گرفتار مرزکشی‌ها و زیاده‌خواهی دولتمردان شده‌اند و اوکراین یکی از همین سرزمین‌هاست. «استپ» ساخته مارینا …

Stepne ادامه »